THÔNG BÁO

0
1343

Quỹ Văn hiến Việt Nam xin thông báo:

Để kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Văn hiến Việt Nam, ngày 24 /7 /2019 Bộ Nội vụ đã ban hành “Quyết định  số 568/QĐ-BNV của Bộ trưởng Bộ Nội Vụ về việc công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Văn hiến Việt Nam nhiệm kỳ I (2016-2021)”.

Trên cơ sở Quyết định trên, Quỹ Văn hiến Việt Nam đang tiến hành sắp xếp lại cơ cấu, tổ chức, nhân sự và kế hoạch hoạt động mới. Vì vậy Quỹ xin thông báo để những tổ chức và cá nhân có liên quan biết, mọi Quyết định có liên quan đến nhân sự của Quỹ Văn hiến trước ngày 24 /7 /2019  đều không còn giá trị. Quyết định nhân sự  mới sẽ được thông báo sau.

Trân trọng!

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây